สังเกตได้อย่างไรว่าควรเริ่มล้างแอร์บ้านราคาถูก

ฝุ่นละอองยังเป็นศัตรูที่ทำร้ายสุขภาพของคนทั่วไปแล้ว ยังส่งผลเสียต่อเครื่องจักรอีกหลายประเภทเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ ที่มักจะได้รับผลกระทบจากการดึงอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่องเสมอ หากเกิดการสะสมของฝุ่นมากๆ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและทำให้แอร์ขัดข้องก่อนอายุการใช้งานที่แท้จริงได้ ดังนั้นการล้างแอร์จึงเป็นวิธีป้องกันอาการขัดข้องต่างๆ รวมถึงเป็นตัวช่วยรักษาความสะอาดของแอร์ นอกจากนี้การล้างแอร์บ้านราคาถูกเป็นประจำยังมีข้อดีด้านอื่นๆ อีกด้วย

สังเกตได้อย่างไรว่าควรเริ่มล้างแอร์บ้านราคาถูก

1. เมื่อเปิดใช้งานบ่อยๆ จะทำให้แอร์ดูดฝุ่นละอองเข้าไปกับอากาศที่นำไปหมุนเวียนมากขึ้น การใช้งานที่บ่อยครั้งทำให้เกิดการสะสมฝุ่นทุกๆ ครั้ง ยิ่งมีปริมาณฝุ่นมากประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ก็จะลดลง ดังนั้นหากครั้งใดที่พบว่าเมื่อเปิดแอร์แล้วอากาศจากตัวเครื่องเริ่มไม่เย็นหรือมีแต่ลมแห้งๆ ออกมา นั่นเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าต้องทำการล้างแอร์โดยด่วน
2. หากบ้านของเราอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง ควรล้างแอร์บ้านราคาถูกบ่อยกว่าปกติประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง เพราะฝุ่นละอองจะเยอะเป็นพิเศษทำให้แอร์สกปรกเร็วขึ้น